STACJA
METEO-UKSW.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS CEiE
NASZA MISJA

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

KONTAKT

Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS  
Laboratorium 405, bud. 24  
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
P: (+48) 22 3809662
Zapraszamy do kontaktu
Zobacz witrynę laboratorium

LABORATORIUM

Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS znajduje się w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW dawny Instytut Ekologii i Bioetyki. CEiE realizuje dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.