Stacja Meteo - pomiarów pyłów zawieszonych na UKSW

Zmiany stężenia pyłu PM2.5 oraz PM10
Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m³] oraz PM10 [µg/m³] z ostatnich 24h

pomiar pyłów zawieszonych PM2,5
pomiar pyłów zawieszonych PM10
Stacja Meteo - pomiarów pyłów zawieszonych PM2,5
Stacja Meteo - pomiarów pyłów zawieszonych PM10

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW
& Stacja Meteo

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS znajduje się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Realizuje program edukacji dla kierunku studiów o specjalności Ochrona Środowiska. Na poziomie licencjatu, studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych. Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, hybrydowym oraz zdalnym. Do prowadzenia zajęć wykorzystywane są najnowocześniejsze narzędzia dostępne na uczelni oraz specjalnie do tego celu dedykowane w laboratorium chociażby w postaci Wykładowej Platformy Multimedialnej.

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Centralne Laboratorium Nauk Przyrodniczych UKSW

Centralne Laboratorium Nauk Przyrodniczych UKSW

Kierownik Laboratorium, dr Jan Sandner
Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych na UKSW powstało w celu rozwoju naukowo-badawczego w zakresie nauk przyrodniczych i jest integralną część projektu pt. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej”.