STACJA
METEO-UKSW.edu.pl


Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS na UKSW udostępnia wybrane dane ze swojej stacji pomiarowej w zakresie występowania pyłów zawieszonych PM2,5 oraz PM10. Jest to autorska witryna która została przygotowana (projekt, wdrożenie) przez dr Jana Sandnera z UKSW.
Witryna ma charakter informacyjno-edukacyjny. Witryna ta będzie również platformą internetową dla aplikacji mobilnych. Dane pomiarowe pochodzą ze stacji badawczej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.

Stacja pomiarowa znajduje się przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP, UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie

Ocena poziomu stężenia pyłów

Ocenę stanu aktualnego występowania pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10 w powietrzu należy przeprowadzać w oparciu o wzorcową tabelę jakości powietrza zestawioną według wzorca GIOŚ. Najgroźniejszym dla ludzi jest pył znajdujący się w powietrzu o najmniejszej średnicy. Obecnie bada się występowanie pyłów zawieszonych PM2.5 oraz PM10. Szczególnie groźne dla ludzi są pyły PM2.5. Dlatego też dla tych pyłów określa się oprócz poziomu dopuszczalnego i docelowego pułap stężenia ekspozycji który odnosi się do terenów tła miejskiego w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz aglomeracji. Pułap stężenia ekspozycji jest to poziom substancji w powietrzu wyznaczony na podstawie wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia, w celu zmniejszenia negatywnego wpływu danej substancji na ludzi, który powinien być osiągnięty w określonym terminie.


 • Generic placeholder image
  Lokalizacja stacji
  Wykresy obrazują aktualny stan zapylenia PM2.5 i PM10 z naszej stacji pomiarowej znajdującej się przed budynkiem CLNP, UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
 • Generic placeholder image
  Aktualizacja danych
  Aktualizacja danych na załączonych poniżej wykresach odbywa się automatycznie, co kilka minut. Nie trzeba specjalnie odświeżać strony w przeglądarce, aby uaktualnić pomiar.
 • Generic placeholder image
  Odczyt danych
  Prowadząc kursor myszki po wykresie, można odczytać dokładne dane zapylenia z ostatnich 24 godzin. Odczytując dane na tablecie należy dotknąć wybrane miejsce na wykresie.


Zmiany stężenia pyłu PM2.5

Zmiany stężenia pyłu PM2.5 [µg/m³ ] z ostatnich 24h


Zmiany stężenia pyłu PM10

Zmiany stężenia pyłu PM10 [µg/m³ ] z ostatnich 24h


Stacja pomiarowa na UKSW

Dane pomiarowe pochodzą ze stacji pomiarowej umieszczonej przed budynkiem laboratoriów przyrodniczych CLNP na UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Stacja pomiarowa jest podłączona do Internetu. Dane są przesyłane w sposób ciągły.

Projekt templatki na TV

Dane pomiarowe przesyłane ONLINE są prezentowane na monitorze TV w formie ilościowej oraz przetworzonej wizualizacji. Sygnalizacja świetlna ułatwia aktualną ocenę poziomu zagrożenia pyłami zawieszonymi. Monitor znajduje się na parterze w budynku laboratoriów CLNP na UKSW.
Monitor TV na UKSW

Dane o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza publikowane są również na naszym monitorze TV w budynku CLNP na UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie. Dane ze stacji pomiarowej pyłów zawieszonych aktualizują się automatycznie co około 6 minut. Monitor w okresie pandemii będzie wyłączony.

Wprowadzenie do problemu SMOG

Zagrożone są nie tylko duże miasta, ale również i małe, w tym nasze główne uzdrowiska. Według szacunków UE na ponad 50 dużych miast zagrożonych w Europie permanentnie występującym smogiem, ponad 30 z nich niestety przypada na nasz kraj.
Czytaj więcej

NASZA MISJA

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

KONTAKT

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS  
Laboratorium 405, bud. 24  
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu
Zobacz witrynę laboratorium

LABORATORIUM

Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS znajduje się w budynku laboratoriów przyrodniczych CLNP, UKSW na ulicy Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Laboratorium Waloryzacji Środowiska i GIS wchodzi w skład Zakładu Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody Laboratorium realizuje program edukacji akademickiej na kierunku Ochrona Środowiska w CEiE.