STACJA
METEO-UKSW.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Zakład Ekologii, Monitoringu i Ochrony Przyrody

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS CEiE
Nasza oferta
konsultingowa, edukacyjna, badawczaW ramach naszej działalności konsultingowej, projektowej i edukacyjnej oferujemy interdyscyplinarne podejście do problematyki ochrony środowiska. Zapraszamy instytuty naukowe, centra edukacji, jednostki administracji państwowej (gminy, powiaty, województwa) oraz firmy prywatne do merytorycznej współpracy.


 • Generic placeholder image
  Monitoring
  Monitoring zasobów środowiska wraz z metodyką waloryzacji.
 • Generic placeholder image
  Modele
  Modele zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
 • Generic placeholder image
  Strategie rozwoju
  Strategie zrównoważonego rozwoju gmin (projekty, konsulting, analizy).
 • Generic placeholder image
  Prototypy
  Prototypy środowiska interakcji ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony środowiska.
 • Generic placeholder image
  Systemy interaktywne
  Konstruowanie interaktywnych systemów zarządzania informacją dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences).
 • Generic placeholder image
  Projekty IT
  Techniki IT (projekty, wdrożenia i zarządzanie bazami danych) w udostępnianiu danych naukowych.


Oferta edukacyjnaW ramach naszego laboratorium prowadzimy wykłady akademickie dla studentów dziennych oraz podyplomowych w zakresie problematyki Nauk o Ziemi, ochrony środowiska, monitoringu środowiska, zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.
NASZA MISJA

Misją naszą jest prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej która nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości. Umiejętność monitorowania cyfrowego, tych swoistych procesów synergistycznych w ujęciu holistycznym jest kluczem w prawidłowej interpretacji rzeczywistości przyrodniczej. Procesem niezbędnym do zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska przyrodniczego.

KONTAKT

Laboratorium Geologii, Hydrologii i GIS  
Laboratorium 405, bud. 24  
Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
P: (+48) 22 3809662
Zapraszamy do kontaktu
Zobacz witrynę laboratorium

LABORATORIUM

Laboratorium Geologiczne, Hydrologiczne i GIS znajduje się w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW dawny Instytut Ekologii i Bioetyki. CEiE realizuje dwa kierunki studiów o specjalności Ochrona Środowiska jest to Monitoring Środowiska i Technologie Środowiskowe oraz Zarządzanie Środowiskiem i Edukacja Środowiskowa.