Polityka Prywatności - meteo-uksw.edu.pl
RODO - chronimy dane osobowe

Polityka Prywatności - Privacy Policy of meteo-uksw.edu.pl
Ostatnia aktualizacja: 01-01-2020
Informacja o cookies

Zasady korzystania z serwisu Naukowego Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1. Właścicielem serwisu naukowego meteo-uksw.edu.pl (CEiE) jest Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Administrator serwisu na swoich stronach internetowych wykorzystuje pliki cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z naszego serwisu osobom niezarejestrowanym oraz zarejestrowanym (np. do zapamiętywania preferencji i ustawień na stronach, czy do przechowywania danych w sesji po zalogowaniu), do zbierania anonimowych danych w celu tworzenia statystyk oraz do celów marketingowych, m.in. takich jak emisja reklam. Jeśli nie blokujesz plików cookies w swojej przeglądarce, to zgadzasz się na zapisanie ich w pamięci Twojego urządzenia, z którego odwiedzasz nasz serwis oraz dostęp do nich i ich użycie przez Usługodawcę. Możesz także nie wyrazić zgody na powyższe zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies. Więcej informacji poniżej w części „Polityka cookies”.
2. Przesłanie do serwisu ICEiE informacji jest możliwe bezpłatnie i wiąże się jedynie z posiadaniem działającego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników na adresy e-mail wydawcy serwisu umieszczone w serwisie, nie wymagają żadnej rejestracji. Przesłane dane przez użytkownika serwisu przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.
4. Dane użytkowników nie są bez ich zgody ujawniane żadnej stronie trzeciej. Wydawca  serwisu zastrzega, że dane użytkownika podejrzanego o popełnienie przestępstwa mogą zostać udostępnione odpowiednim organom państwowym wyłącznie, gdy przedstawią one odpowiedni nakaz sądu polskiego, zgodny z obowiązującym w Polsce prawem.
5. Powyższe zasady obowiązują do odwołania.
6. W przypadku uwag, sugestii lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres 
UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland.

Polityka cookies

1. Serwisy Usługodawcy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
◦ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
◦ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
◦ utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
◦ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
◦ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
◦ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
◦ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 
 UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland, zapewnia, że powierzone przez Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
W celu wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 RODO UKSW przekazuje informacje niezbędne do zapewnienia przejrzystości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, zawartych umów.
3. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są przedmiotem profilowania.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora IT Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytutu Ekologii i Bioetyki pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, wynikający z odpowiednich przepisów prawa, umożliwiający realizację uzasadnionego interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub wyjaśnienia roszczeń. Po okresie przetwarzania dane osobowe będą usuwane lub zanonimizowane.
6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
 
Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych mu danych osobowych.
 
Właściciel strony:
UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki
NIP 525-00-12-946
 
Kontakt:
UKSW, Centrum Ekologii i Ekofilozofii poprzednio Instytut Ekologii i Bioetyki, Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, Poland
 
Więcej informacji na stronie UKSW kliknij tutaj…
https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/ochrona-danych-osobowych

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska UKSW